Tisztelt "Leendő első osztályos Szülők!"

A Kardos István Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnáziumban a 2019 – 2020. tanévében öt első osztályt indítunk.

2019-2020. tanévben induló első osztályok névsora: Névsor megtekinthető itt!

Iskolánkban 2019. április 1-ejétől bevezetésre kerülnek az iskolai elektronikus ügyintézési szolgáltatások (e-Ügyintézés) Tovább a részletekhez...

Iskola-előkészítő tábor

részletek...
1.a : Sport tagozatos osztály Osztályfőnök: Gráf Andrea
1.b : Matematika specifikumú osztály Osztályfőnök: Sztanek Anna
1.c : Informatika specifikumú osztály Osztályfőnök: Kiss Beáta
1.d : ” Kis művészek” specifikumú osztály Osztályfőnök: Bartus Istvánné
1.e : Dráma specifikumú osztály

Tájékoztatás leendő első osztályos gyermekek szülei részére: Részletes tájékoztató itt!!

1. osztályos beiratkozással kapcsolatos tudnivalók:

Beiratkozás időpontja: Kormányhivatal hirdetménye itt!!

2019. április 11. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óra között

2019. április 12. (péntek) 8.00 – 18.00 óra között

Beiratkozás helyszíne: iskola könyvtára

Beiratkozáshoz szükséges dokumenumok:

- A gyermek születési anyakönyvi kivonata

- A szülő és a beíratandó gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány

- A szülő személyi igazolványa

- A gyermek TAJ kártyája

- A gyermek 5 éves státuszvizsgáló lapja

- A gyermek egészségügyi törzslapját az óvodai – és iskolai védőnő intézi

- Kérjük a szülőt beiratkozás alkalmával nyilatkozzon arról, hogy gyermeke etika vagy hitoktatásban (katolikus, református, evangélikus, egyéb egyházi jogi személy által vezetett hitoktatás) szeretne részt venni!

- Kérjük a szülőt beiratkozás alkalmával nyilatkozzon a felügyeleti jog gyakorlásáról!

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

Nyilatkozat: Törvényes képviseletről Letöltés
Hit- és erkölcstan oktatás nyilatkozata 2019 Letöltés
Nyilatkozat: Életvitelszerű ott lakásról Letöltés
Nyilatkozat: Beiratkozáshoz adatlap + hozzájárulás Letöltés
Tájékoztató: Adatkezelési tájékoztató szülő - tanuló védelméről. Letöltés

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, mely lehet:

- óvodai szakvélemény

- nevelési tanácsadó keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény

- sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakértői bizottság szakértői véleménye.

Kardos István Iskola körzetébe tartozó utcák jegyzéke: megtekinthető itt!