Kardos István Gimnázium felvételi 2019.

A szigetszentmiklósi Kardos István Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium a 2018/2019-as tanévben a középiskolai tagozaton egy 4 évfolyamos és egy nyelvi előkészítő évfolyammal induló 1+4 évfolyamos gimnáziumi osztályt indít.

A nyelvi előkészítős osztályban az első idegen nyelv az angol, a második pedig a manapság kiválóan hasznosítható német/orosz lesz. A tanulók a tanév eleji felmérés alapján kerülnek a gyorsabban illetve lassabban haladó angol csoportba.

A 4 évfolyamos osztály köznevelési típusú sport orientációjú osztály lesz, ami azt jelenti, hogy a mindennapos testnevelésen túl heti 2 órában sporttal kapcsolatos ismereteket tanulnak, például sporttörténet, sportegészségtan, sportpszichológia stb. Ebben az osztályban a tanulók felének az angol, másik felének pedig a német nyelv lesz az első idegen nyelv.

A sport orientációjú osztályban az angol illetve német nyelvi csoportba a beosztás a felvételi rangsor alapján, a felvételi pontszámok csökkenő sorrendjében történik lehetőség szerint figyelembe véve, hogy a tanulók melyik nyelvet kívánják tanulni.

Tanulóinknak mindkét osztályban hasznosítható gazdasági ismereteket nyújtunk a világgazdaságról, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi intézményekről és folyamatokról, a marketingről.

Matematikából a tudásszint alapján történő csoportbontással segítjük a gyerekek minél sikeresebb tanulását. Informatikából szintén csoportbontással támogatjuk az ismeretek hatékony megszerzését.

Reál és humán tantárgyakból, valamint idegen nyelvi, gazdasági és sport területeken egyaránt a sikeres felsőoktatási felvételi előkészítése, az arra történő felkészítés a képzés célja.

Fontos dátumok:

2018. november 14-én 9 órakor nyíltnapot tartunk!

2018. december 7. Jelentkezés központi felvételire.
2019. január 19. 10 óra Egységes írásbeli felvételi vizsga Részletes ismertető
2019. január 24. 14 óra Pótló írásbeli felvételi
2019. január 25. 8-16. óra Kijavított dolgozatok megtekintése Fellebbezéshez nyomtatvány itt!
2019. február 25 - március 1. Szóbeli felvételi szóbeli beosztás itt!!!
2019. március 5. Szóbeli pótfelvételi
2019. április 23. 2019-2020 tanévre felvett tanulók megtekintés itt!!!
2019. június 20. 8-12 óra Gimnáziumi beiratkozás Szülői tájékoztató részletesen ....
 

Részletes tájékozódás a gimnáziumról: letöltés

Részletes tájékozódás a felvételiről: részletesen itt!

Szóbeli tájékoztató részletesen: tájékoztató itt!

KIFIR felvételi tájékoztatója: részletesen itt!

Közösségi élet címszavakban:

diákszervezetek, tanulmányi versenyek, díjak, Rákóczi- szövetség, német cserediák program, diákparlament, színjátszó kör, evező-sportkör, diákolimpia, közgazdasági verseny, részvétel a helyi eseményeken – ünnepségek, megemlékezések, hulladékgyűjtés, kulturális vetélkedők, papírgyűjtés